มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก

มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นองค์การสาธารณกุศล
ลำดับที่ 531 ตามประกาศกระทรวงการคลัง

ใบเสร็จของมูลนิธิโรงพยบาลสวนดอก สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 1 เท่า และสามารถออกใบเสร็จให้ที่ยอดเงินบริจาคตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป

? บริจาคด้วยตัวเอง ?

ห้องศาลาใต้ร่มพระบารมี การให้…ไม่สิ้นสุด ชั้น 1 อาคารสุจิณฺโณ
» วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 น. – 16.30 น. เว้นวันหยุด และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ชั้น 1 โรงพยาบาลสงฆ์แห่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
» วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 07.30 น. – 16.30 น.
» วันหยุด และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.30 น. – 16.30 น.

? บริจาคผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ ?
– ชื่อบัญชี “มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่”
เลขที่บัญชี 566-4-04844-0
– ชื่อบัญชี “มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อพระภิกษุสงฆ์ อาพาธ”
เลขที่บัญชี 566-4-95594-8
– ชื่อบัญชี “มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อผู้ป่วยยากไร้”
เลขที่บัญชี 566-4-95596-4
– ชื่อบัญชี “โครงการปรับปรุงอาคารผู้ป่วยสุจิณโณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่” เลขที่บัญชี 424-0-45567-9

เมื่อท่านบริจาคแล้ว กรุณาส่ง
1. สำเนาใบนำฝาก หรือ หลักฐานการโอนเงิน
2. ชื่อ-นามสกุล หรือ ในนาม
3. หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน (สำหรับแจ้งเข้าสู่ระบบ E-Donation)
4. ที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์
5. หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

ส่งมาที่ (เลือกเพียงช่องทางใดช่องทางหนึ่ง)
1. Email sdmed.cmu@gmail.com
2. Line ID : @sdmed

เมื่อทางมูลนิธิฯได้รับเอกสารหลักฐานการโอนเงินบริจาคของท่านแล้ว
จะดำเนินการออกใบเสร็จพร้อมใบอนุโมทนาบัตร
และจะจัดส่งเอกสารให้ท่านผ่านทางไปรษณีย์ต่อไป

ติดต่อ มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เลขที่ 110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
Tel 053-938400, 053-938800, 053-936000
Line ID : @sdmed
E-Mail: sdmed.cmu@gmail.com
Facebook : @PR.SuanDokCMU

#มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก
#MedCMU #MedCMUในมือคุณ
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#สื่อสารองค์กรMedCMU