ขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อสมทบทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์

เพื่อสนุบสนุนบริการของโรงพยาบาล
ขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อสมทบทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์

” เครื่องช่วยหายใจสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะการหายใจล้มเหลว
และสามารถเคลื่อนย้ายได้ ”

จำนวน 10 เครื่อง
เครื่องละ 450,000 บาท

🔹บริจาคได้ที่ มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มช.
บริจาคผ่านการโอนเงิน บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

🔹 ชื่อบัญชี “มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ประเภทบัญชี บัญชีกระแสรายวัย
เลขที่บัญชี 468 – 069896 – 8

🔹 ชื่อบัญชี “มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ประเภทบัญชี บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 566 – 404844 – 0

ส่งหลักฐานการโอนเงินผ่านทาง LINE ของมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก
โดยแอด LINE : @sdmed
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : โทร 053-938400

#MedCMU #MedCMUในมือคุณ
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#สื่อสารองค์กรMedCMU