ธารน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19

คุณมะลิวรรณ หินทอง เลขานุการคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบหน้ากากอนามัยจำนวน 3,200 ชิ้น จากโครงการธนาคารหน้ากาก ที่มอบให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช. สำหรับใช้ในสถานการณ์ covid-19 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.

#ธารน้ำใจสู้ภัยโควิด
ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

—————————-

คุณมะลิวรรณ หินทอง เลขานุการคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบชุด PPE จำนวน 20 ชุด จากโครงการวิ่งระดมทุน โดยคุณยศพันธ์ ฐิติวัฒนาการ ที่มอบให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช. สำหรับใช้ในสถานการณ์ covid-19 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.

#ธารน้ำใจสู้ภัยโควิด
ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

—————————-