ธารน้ำใจสู้ภัยโควิด-19 วันที่ 5 พย. 64

รศ.นพ.ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบเงินบริจาคจำนวน 41,500 บาท จากคณะศิษย์เก่าโรงเรียนดาราวิทยาลัย รุ่น 2511 สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อต้านภัยไวรัสโควิด-19 (จัดซื้อเครื่องผลิตออกซิเจน) เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ณ ศาลาใต้ร่มพระบารมี ชั้น 1 อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มช.

# ธารน้ำใจสู้ภัยโควิด
ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

*******************

ผศ.นพ.ภาสกร สวัสดิรักษ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รับมอบขนมไทย จำนวน 100 ชุด และชาเย็น จำนวน 50 ขวด จาก ร้านขนมแม่ Kanom – Mae ที่มอบให้แก่ทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์โควิด-19 ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารบุญสม มาร์ติน คณะแพทยศาสตร์ มช.

# ธารน้ำใจสู้ภัยโควิด
ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

*******************