รับมอบเครื่องผลิตออกซิเจน พร้อมครุภัณฑ์การแพทย์ และเครื่องอุปโภคบริโภค

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช.และผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อํานวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ พร้อมคณะผู้บริหาร รับมอบเครื่องผลิตออกซิเจน ขนาด10 ลิตร จำนวน 10 เครื่อง และขนาด 5 ลิตร จำนวน 15 เครื่อง พร้อมครุภัณฑ์การแพทย์ และเครื่องอุปโภคบริโภค จากรายการเรื่องเล่าเช้านี้ ในโครงการช่วยผู้ประสบภัยโควิด -19 โดยเงินบริจาคของประชาชน ที่มอบให้แก่ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อใช้ในสถานการณ์ COVID-19 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารบุญสม มาร์ติน คณะแพทยศาสตร์ มช.

#ธารน้ำใจสู้ภัยโควิด
ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่