ธารน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19

รศ.นพ.ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบเงินบริจาคจำนวน 42,500 บาท จากพยาบาลรุ่น 13 (SN 13) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อจัดซื้อเครื่องผลิตออกซิเจนสำหรับผู้ป่วยไวรัสโควิด-19 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ณ ศาลาใต้ร่มพระบารมี ชั้น 1 อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มช.

#ธารน้ำใจสู้ภัยโควิด
ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

*************************

รศ.นพ.ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบเงินบริจาคจำนวน 18,000 บาท จากตัวแทนคุณศศิภาพรรณ คมสัตย์ธรรม สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อจัดซื้อเครื่องผลิตออกซิเจนสำหรับผู้ป่วยไวรัสโควิด-19 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ณ ศาลาใต้ร่มพระบารมี ชั้น 1 อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มช.

#ธารน้ำใจสู้ภัยโควิด
ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

*************************

รศ.นพ.ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบชุด PPE จำนวน 170 ชุด, หน้ากากอนามัย จำนวน 40 กล่อง, หน้ากาก N95 จำนวน 400 ชิ้น, ถุงคลุมเท้า จำนวน 200 คู่ และชุด CPE จำนวน 480 ชุด จาก มูลนิธิ Let’s be Heroes ที่มอบให้แก่ทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์โควิด-19 ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารบุญสม มาร์ติน คณะแพทยศาสตร์ มช.

#ธารน้ำใจสู้ภัยโควิด
ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

*************************