รับมอบแพมเพิร์ส จำนวน 95 แพ็ค มอบให้แก่ผู้ป่วยยากไร้

ผศ.นพ.เศรษฐพงศ์ บุญศรี รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รับมอบแพมเพิร์ส จำนวน 95 แพ็ค มูลค่า 35,135 บาท จาก สมาชิกกลุ่มเพลงเก่าเพื่อเธอ DJ .Watcharin โดยมี พล.ต.หม่อมหลวง นภดล จรูญโรจน์, พ.ท.วีระพล วัชระเศรณี และ DJ.Watcharin มอบให้แก่ผู้ป่วยยากไร้ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารบุญสม มาร์ติน คณะแพทย์ มช.

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่