รับมอบการตกแต่งห้องพระหลวงปู่แหวน สุจิณโณ

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบการตกแต่งห้องพระหลวงปู่แหวน สุจิณโณ ในการจัดทำพานพุ่ม, พานกรวยธูปเทียน, และแจกันดอกบัว จาก รศ.นพ.ชเนนทร์ วนาภิรักษ์, คุณกัลยา แสงจันทร์ , คุณนารี บุญมาประเสริฐ พร้อมทั้งชมรมเกษียณสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มช.,เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564 ณ ห้องพระหลวงปู่แหวน สุจิณโณ ชั้น 1 อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มช.

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่