ขั้นตอนการรับนักศึกษาแพทย์กลับจากพื้นที่ควบคุม/ พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เข้าสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขั้นตอนการรับนักศึกษาแพทย์กลับจากพื้นที่ควบคุม/ พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เข้าสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยทีมบริหาร ฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ AcadeMed+

(ถ่ายทำเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2564 ก่อนที่ ศบค. มีมาตรการงดเดินทางข้ามจังหวัดโดยไม่จำเป็น)