ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช.พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คณะแพทยศาสตร์ส่วนภูมิภาค 3 สถาบัน ครั้งที่ 30

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คณะแพทยศาสตร์ส่วนภูมิภาค 3 สถาบัน ครั้งที่ 30 โดยมี รศ.นพ.เรืองศักดิ์ ลีธนาภรณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานในพิธีและกล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย รศ.นพ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ คณบดีคณะ​แพทยศาสตร์​ มหาวิทยาลัย​ขอนแก่น และคณะผู้บริหารจากทั้ง 3 สถาบัน เข้าร่วมประชุม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัย ด้านการศึกษา ด้านบริหาร และด้านบริการของโรงพยาบาล ระหว่างสถาบันแพทยศาสตร์ส่วนภูมิภาคทั้ง 3 สถาบัน โดยนำเสนอและแลกเปลี่ยนผลการปฏิบัติงานที่ประสบผลสำเร็จจากแต่ละสถาบัน ในระหว่างวันที่ 29-30 มีนาคม 2567 ณ ห้องสุคนธา ชั้น 6 โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่