ผศ.พญ.พุดตาน วงศ์ตรีรัตนชัย รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช.ร่วมพิธีทำบุญครบรอบ 60 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2567

ผศ.พญ.พุดตาน วงศ์ตรีรัตนชัย รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมด้วยคุณนุชจรี อนุนิมิตรนนท์ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นผู้แทนคณบดี ร่วมพิธีทำบุญครบรอบ 60 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2567​ โดยมี ศ.ปฏิบัติ ดร.ภก.สุพัฒน์ จิรานุสรณ์กุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มช. พร้อมคณะ ร่วมให้การต้อนรับ ในวันที่ 29 มีนาคม 2567 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มช.

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่