ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช.พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมรับมอบหน้ากากอนามัย เรสคิ้ว N-95 ตรางู

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมด้วยรศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการ​โรงพยาบาล​มหาราช​นคร​เชียงใหม่ และ ภญ.เยาวภา ชัยเจริญวรรณ หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ร่วมรับมอบหน้ากากอนามัย เรสคิ้ว N-95 ตรางู จำนวน 12,000 ชิ้น มูลค่ารวม 348,000 บาท จาก บริษัท อังกฤษตรางู (แอล.พี.) จำกัด ในวันที่ 28 มีนาคม 2567 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารบุญสม มาร์ติน คณะแพทยศาสตร์ มช. เพื่อมอบให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่และมอบในโอกาสจัดนิทรรศการบริการวิชาการสู่ชุมชนเนื่องในโอกาสครบรอบ 65 ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในหัวข้อ รับมือ รู้ทัน ป้องกัน PM 2.5 ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2567 ณ ชั้น 1 Grand Hall ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่