ผศ.นพ.ฉลอง ชีวเกรียงไกร ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช.ให้การต้อนรับนักวิเทศสัมพันธ์ จาก University of Seville ประเทศสเปน

ผศ.นพ.ฉลอง ชีวเกรียงไกร ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. และประธานศูนย์ GATES Center พร้อมด้วย ผศ.ดร.กลิ่นเทียน วรรณภักตร์ รองประธานศูนย์ GATES Center ร่วมให้การต้อนรับ Ms. Carmen Zapata Majías และ Ms. Maria Reyes Bonilla Torres นักวิเทศสัมพันธ์ จาก University of Seville ประเทศสเปน ในโอกาสเดินทางมาเยือนคณะแพทยศาสตร์ มช. เพื่อศึกษาดูงานในหัวข้อ Excellent Center for Research and Study Visit Collaboration ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมแลกเปลี่ยนบุคลากร Staff Training Week ระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ University of Seville ภายใต้เครือข่ายความร่วมมือ ERASMUS ในวันที่ 21 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมงานบริการงานวิจัย ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มช.

 

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่