สุขภาพดีกับหมอสวนดอก ตอน ฟังอย่างถูกวิธี ได้ยินดีตลอดชีวิต

สุขภาพดีกับหมอสวนดอก ตอน ฟังอย่างถูกวิธี ได้ยินดีตลอดชีวิต
————————————————
โดยวิทยากร
รศ.พญ.สุวิชา แก้วศิริ
อาจารย์หน่วยโสตวิทยา โสตประสาทวิทยา
และการสื่อความหมาย ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และ คุณฐิตา ฉันทโชติ
นักแก้ไขการได้ยิน หน่วยโสตวิทยา โสตประสาทวิทยา
และการสื่อความหมาย ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
————————————————
และ พบกับน้องซิลเวีย นศพ.ศิรดา โล บูลโย่
นางสาวเชียงใหม่ประจำปี พ.ศ. 2565
มาแนะนำการฟังอย่างปลอดภัย
พร้อมร่วมตอบ คำถาม ใน LIVE
ลุ้นรับ … หน้ากาก “Make listening safe” จำนวน 3 รางวัล
————————————————
Facebook : สุขภาพดีกับหมอสวนดอก
Clubhouse : Official clubhouse of Faculty of medicine, Chiang Mai University
————————————————
#ฟังอย่างถูกวิธี #ได้ยินดีตลอดชีวิต
#สุขภาพดีกับหมอสวนดอก
#MedCMUในมือคุณ
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่