สุขภาพดีกับหมอสวนดอก ตอน ปวดเอว ปวดหลัง ปัสสาวะผิดปกติ ระวัง นิ่วในไต

สุขภาพดีกับหมอสวนดอก ตอน ปวดเอว ปวดหลัง ปัสสาวะผิดปกติ ระวัง นิ่วในไต
————————————————
โดยวิทยากร
ผศ.นพ.พฤทธ์ กิติรัตน์ตระการ
หน่วยศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ ภาควิชาศัลยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
———————————————–
Facebook : สุขภาพดีกับหมอสวนดอก
Clubhouse : Official clubhouse of Faculty of medicine, Chiang Mai University
————————————————
#ปวดเอว #ปวดหลัง
#ปัสสาวะผิดปกติ #นิ่วในไต
#สุขภาพดีกับหมอสวนดอก
#MedCMUในมือคุณ
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่