รายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอก ตอน โรคลมพิษผื่นแดงนูนคัน ที่ไม่ควรมองข้าม

รายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอก ตอน โรคลมพิษผื่นแดงนูนคัน ที่ไม่ควรมองข้าม
————————————————
โดยวิทยากร
รศ.นพ.มติ เชื้อมโนชาญ
อาจารย์หน่วยโรคผิวหนัง ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
——–—————————————-
Facebook : สุขภาพดีกับหมอสวนดอก
Clubhouse : Official clubhouse of Faculty of medicine, Chiang Mai University
————————————————
#โรคลมพิษ #ผื่นแดง #นูน #คัน #ไม่ควรมองข้าม
#สุขภาพดีกับหมอสวนดอก
#MedCMUในมือคุณ
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่