สุขภาพดีกับหมอสวนดอก ตอน ปวดประจำเดือนแบบไหน ไม่ปกติ

สุขภาพดีกับหมอสวนดอก ตอน ปวดประจำเดือนแบบไหน ไม่ปกติ
————————————————
?วันอังคาร ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น.
————————————————
โดยวิทยากร
รศ.พญ.กุณฑรี ไตรศรีศิลป์ หมื่นพินิจ
อาจารย์ประจำภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
——–—————————————-
Facebook : สุขภาพดีกับหมอสวนดอก
Clubhouse : Official clubhouse of Faculty of medicine, Chiang Mai University
————————————————