สุขภาพดีกับหมอสวนดอก ตอน “21 ตุลาคม วันพยาบาลแห่งชาติรักษ์ไต ฟังโรคไต อันตรายกว่าที่คิด”

สุขภาพดีกับหมอสวนดอก ตอน “21 ตุลาคม วันพยาบาลแห่งชาติรักษ์ไต ฟังโรคไต อันตรายกว่าที่คิด”
————————————————

โดยวิทยากร
คุณเสาวรส ปริญญะจิตตะ
หัวหน้าหน่วยไตเทียมฉุกเฉิน
งานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรศาสตร์ ฝ่ายการพยาบาล
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
————————————————

? เชิญคลิ๊กชม :

Facebook : https://fb.watch/8AFCu6Srkt/

Clubhouse : https://www.clubhouse.com/event/MEevdj4l

#21ตุลาคม
#วันพยาบาลแห่งชาติ
#โรคไต
#อันตรายกว่าที่คิด
#MEDCMU
#สุขภาพดีกับหมอสวนดอก
#MedCMUในมือคุณ
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่