สุขภาพดีกับหมอสวนดอก ตอน.. “มะเร็งเต้านม” รู้เร็ว รักษาได้

สุขภาพดีกับหมอสวนดอก ตอน.. “มะเร็งเต้านม” รู้เร็ว รักษาได้
————————————————
?วันพุธ ที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 15.30 น.
————————————————
โดยวิทยากร
ผศ.พญ.ปัญจพร วงศ์มณีรุ่ง
อาจารย์ประจำหน่วยระบบศีรษะ คอ และเต้านม
ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.
และ อ.พญ. ลลิตา ฮั่นตระกูล
อาจารย์ประจำหน่วยรังสีวินิจฉัย
ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มช.
————————————————

? เชิญคลิ๊กชม
Facebook : https://www.facebook.com/SuandokGoodHealth2018/videos/4076661729111646/

Clubhouse : https://www.clubhouse.com/event/Prbze7wO

#มะเร็งเต้านม
#รู้เร็ว
#รักษาได้
#MEDCMU
#สุขภาพดีกับหมอสวนดอก
#MedCMUในมือคุณ
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่