สุขภาพดีกับหมอสวนดอก ตอน.. อัณฑะไม่ลงถุงในเด็ก กับอัณฑะไม่มีฮอร์โมนในผู้ใหญ่ทำไมต้องรักษา?

สุขภาพดีกับหมอสวนดอก : ตอน.. อัณฑะไม่ลงถุงในเด็ก
กับอัณฑะไม่มีฮอร์โมนในผู้ใหญ่ทำไมต้องรักษา?
————————————————
โดยวิทยากร
รศ.นพ.พิษณุ มหาวงศ์
อาจารย์ประจำหน่วยศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ
ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.
และ อ.นพ.จรัสพงศ์ วุฒิวงศ์
อาจารย์ประจำหน่วยศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ
ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.
————————————————
ร่วมตอบคำถามใน LIVE
ลุ้นรับ แก้วเก็บความร้อน – เย็น
จำนวน 12 รางวัล
————————————————

? เชิญคลิ๊กชม :

Facebook : https://www.facebook.com/SuandokGoodHealth2018/videos/1016795105531603/

Clubhouse : https://www.clubhouse.com/event/maWXEbdK

————————————————