สุขภาพดีกับหมอสวนดอก ตอน.. รู้ทันโรคอัลไซเมอร์ อันตราย… ไม่ใช่แค่หลงลืม

สุขภาพดีกับหมอสวนดอก ตอน.. รู้ทันโรคอัลไซเมอร์ อันตราย… ไม่ใช่แค่หลงลืม
————————————————
โดยวิทยากร
รศ.พญ.ศิวาพร จันทร์กระจ่าง
ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ ศูนย์โรคสมองภาคเหนือ
คณะแพทยศาสตร์ มช.
และ อ.นพ.อดิศักดิ์ กิตติสาเรศ
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคทางระบบประสาท
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มช.
————————————————

?  เชิญคลิ๊กชม :
Facebook   : https://fb.watch/8alCMSn8r3/

Clubhouse : https://www.clubhouse.com/event/PN6975ow

#โรคอัลไซเมอร์
#อันตราย #ไม่ใช่แค่หลงลืม
#MEDCMU
#สุขภาพดีกับหมอสวนดอก
#MedCMUในมือคุณ
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่