สร้างเสริมสุขภาพกับหมอสวนดอก (FM.100 MHz) ตอน MIS-C ภาวะแทรกซ้อน อันตรายหลังเด็กหายป่วยจากโควิด-19

สร้างเสริมสุขภาพกับหมอสวนดอก (FM.100 MHz) ตอน MIS-C ภาวะแทรกซ้อน
อันตรายหลังเด็กหายป่วยจากโควิด-19

วิทยากรโดย …
ผศ.พญ.วัชรีวรรณ สนธิชัย
อาจารย์ประจำภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

#MISC #ภาวะแทรกซ้อน #เด็ก
#โควิด19
#MEDCMU
#สร้างเสริมสุขภาพกับหมอสวนดอก
#คุยกับหมอสวนดอก
#MedCMUในมือคุณ
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่