บริจาคอวัยวะ “หนึ่งผู้ให้ หลายผู้รับ”

สร้างเสริมสุขภาพกับหมอสวนดอก ตอน บริจาคอวัยวะ “หนึ่งผู้ให้ หลายผู้รับ”
————————————————
โดยวิทยากร
อ.นพ.ศิวัฒม์ ภู่ริยะพันธ์
ศัลยแพทย์ปลูกถ่ายไต หน่วยศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ
ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.
————————————————
Facebook : สุขภาพดีกับหมอสวนดอก
Clubhouse : Official clubhouse of Faculty of medicine, Chiang Mai University
————————————————
#บริจาคอวัยวะ #หนึ่งผู้ให้หลายผู้รับ
#สุขภาพดีกับหมอสวนดอก
#MedCMUในมือคุณ
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่