รายการสร้างเสริมสุขภาพกับหมอสวนดอก (FM.100 MHz) ตอน ท้องผูก ถ่ายปนเลือด สัญญาณเตือนมะเร็งลำไส้ใหญ่

รายการสร้างเสริมสุขภาพกับหมอสวนดอก (FM.100 MHz) ตอน ท้องผูก ถ่ายปนเลือด สัญญาณเตือนมะเร็งลำไส้ใหญ่
————————————————
โดยวิทยากร
ผศ.นพ.สุวรรณ แสนหมี่
อาจารย์ประจำหน่วยศัลยศาสตร์ ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.
————————————————
Facebook : สุขภาพดีกับหมอสวนดอก
Clubhouse : Official clubhouse of Faculty of medicine, Chiang Mai University
————————————————
#ท้องผูก #ถ่ายปนเลือด
#สัญญาณเตือน #มะเร็งลำไส้ใหญ่
#สุขภาพดีกับหมอสวนดอก
#MedCMUในมือคุณ
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่