สร้างเสริมสุขภาพกับหมอสวนดอก ตอน.. นิ้วล็อก มือชา ปัญหากวนใจที่ต้องรักษา

สร้างเสริมสุขภาพกับหมอสวนดอก ตอน.. นิ้วล็อก มือชา ปัญหากวนใจที่ต้องรักษา
————————————————
โดยวิทยากร
รศ.นพ.จิรชาติ ไกรศรินท์
ผู้ช่วยคณบดี และอาจารย์ประจำภาควิชาออร์โทปิดิกส์
คณะแพทยศาสตร์ มช.
————————————————

#นิ้วล็อก #มือชา
#ปัญหากวนใจ #ต้องรักษา
#MEDCMU
#สุขภาพดีกับหมอสวนดอก
#MedCMUในมือคุณ
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่