สร้างเสริมสุขภาพกับหมอสวนดอก ตอน ปวดหน่วงท้องน้อยต้องระวัง!

สร้างเสริมสุขภาพกับหมอสวนดอก ตอน ปวดหน่วงท้องน้อยต้องระวัง!
————————————————
โดยวิทยากร
ผศ.นพ.ชัยเลิศ พงษ์นริศร
หัวหน้าหน่วยเวชศาสตร์เชิงกรานสตรี และศัลยกรรมซ่อมเสริม
ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ มช.
และ ผศ.พญ.ศศิวิมล ศรีสุโข
อาจารย์หน่วยเวชศาสตร์เชิงกรานสตรี
และศัลยกรรมซ่อมเสริม ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ มช.
————————————————
Facebook : สุขภาพดีกับหมอสวนดอก
Clubhouse : Official clubhouse of Faculty of medicine, Chiang Mai University
————————————————
#ปวดท้องหน่วง
#ต้องระวัง
#MEDCMU
#สุขภาพดีกับหมอสวนดอก
#MedCMUในมือคุณ
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่