โรคใหลตาย ภัยเงียบในผู้ชายที่มีสุขภาพแข็งแรง

5 นาที สุขภาพดีกับหมอสวนดอก ตอน โรคใหลตาย ภัยเงียบในผู้ชายที่มีสุขภาพแข็งแรง

วิทยากรโดย…
ผศ.นพ.นราวุฒิ ประเสริฐวิทยากิจ
อายุรแพทย์ อนุสาขาสรีระไฟฟ้าหัวใจ
หน่วยวิชาโรคหัวใจและหลอดเลือด
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.

Facebook : สุขภาพดีกับหมอสวนดอก
Clubhouse : Official clubhouse of Faculty of medicine, Chiang Mai University

#โรคใหลตาย #ภัยเงียบ
#ผู้ชาย #สุขภาพแข็งแรง
#สุขภาพดีกับหมอสวนดอก
#MedCMUในมือคุณ
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่