รายงานสถานการณ์ COVID-19
1652926045433

สถานการณ์ผู้ป่วย COVID-19 ในความดูแลของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 19 พ.ค. 2565 : 00:00 น. 

สื่อประชาสัมพันธ์ COVID-19
1651037940222
1649725206762
S__29720598
1645766244014
1645671681375
S__24125530
1644890015203
1644284467567
1643937531033
S__21979157
เกาะติดสถานการณ์ COVID-19
374568
1641282428303
อาการเหล่านี้-01
347416
S__170541104