ประกาศจากโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ แผนผังทางเข้า – ออกอาคาร

ประกาศจากโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
แผนผังทางเข้า – ออกอาคาร

📍📍มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป📍📍
1. ประตูหน้าอาคารสุจิณโณ เปิดเฉพาะวันทำการ เวลา 06.00-18.00 น.
2. ประตูห้องน้ำเกลือ เปิดทุกวัน เวลา 06.00-18.00 น.
3. ประตูห้องฉุกเฉิน เปิดให้ผ่านได้เฉพาะช่วงเวลา 00.30 – 06.00 น. (ช่วงเวลาอื่นเปิดให้เฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉิน และผู้ที่ทำงานห้องฉุกเฉินผ่าน)
4. ประตูห้องเบอร์ 2 (ห้องฉุกเฉินเดิมด้านหลังอาคาร) เปิดทุกวัน ตลอด 24 ชม.
5. ประตูห้องเบอร์ 11 (ข้างห้องเจาะเลือด) เปิดทุกวัน เวลา 06.00-18.00 น.
6. ประตูตึกศรีพัฒน์ (ด้านพระเจ้าทันใจ) เปิดทุกวัน เวลา 06.00-00.30 น.
7. ประตูตึกศรีพัฒน์ (ด้านคณะเทคนิคฯ) เปิดทุกวัน เวลา 06.00-20.00 น.
8. ประตูตึกสุจิณโณ ชั้น 2 (เชื่อม skywalk) เปิดทุกวัน เวลา 06.00-18.00 น.

ประกาศ ณ วันที่ 26 มกราคม 2565