เปิดวอล์คอินสำหรับวัคซีนเข็มที่ 1 เท่านั้น

เปิดวอล์คอินสำหรับวัคซีนเข็มที่ 1 เท่านั้น ในวันที่ 21, 22, 23 และ 24 ธันวาคม 2564 โดยท่านสามารถเลือกสูตรวัคซีนสูตรใดสูตรหนึ่ง (จนกว่าวัคซีนจะหมด) ดังนี้
สูตร 1 – ซิโนแวคเข็มที่ 1 และแอสตร้าเซเนก้าเข็มที่ 2 ห่างกัน 3 สัปดาห์
สูตร 2 – แอสตร้าเซเนก้าเข็มที่ 1 และไฟเซอร์เข็มที่ 2 ห่างกัน 4 สัปดาห์
สูตร 3 – ไฟเซอร์เข็มที่ 1 และไฟเซอร์เข็มที่ 2 ห่างกัน 3 สัปดาห์

*สูตรการฉีดวัคซีนทั้งหมด เป็นไปตามแนวทางของคณะกรรมการ