เพลง แอ่วปี๋ใหม่เมือง | สวนดอกฮ่วมใจ สืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง

“สวนดอกฮ่วมใจ สืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง”

สุขสันต์ม่วนใจ๋ ต้อนฮับป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง 2567 จาก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปี๋เก่าล่วงแล้ว ฮื้อแคล้วหายสูญ
เป๋นเคราะห์อาดูล หายสูญห่างเจ้า
ปีใหม่ผ่านมา กึ๊ดหยังใฝ่เฝ้า
สมใจ๋หมู่เฮา แต้เล่านั้นแล
หื้อจาวสวนดอก บ่หม่นบ่แป้
จื้นใจ๋นักแล งอกเงยปายหน้า


ติดตามผ่าน

Facebook: https://cmu.to/xt6dF
Youtube: https://cmu.to/GWiOA


#ปี๋ใหม่เมือง #สงกรานต์ #สงกรานต์เชียงใหม่ #ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ #MedCMU #MedCMUในมือคุณ #สื่อสารองค์กรMedCMU