ขอเจิญจวนหมู่เฮาคนสวนดอก ฮ่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

แต่งก๋ายชุดปืื๊นเมือง

ทุกวันศุกร์ และตลอดเดือนเมษายนนี้

#65ปี #คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#MedCMU #MedCMUในมือคุณ
#สื่อสารองค์กรMedCMU