ข่าว / กิจกรรม โรงพยาบาลฯ

S__18554920

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานห้องคัดกรองและห้องตรวจเชื้อ แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยโควิด – 19

12 มิถุนายน 2020

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/html/web/wp-content/plugins/ultimate-layouts-vc/includes/reg-shortcode/elements.php on line 21

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/html/web/wp-content/plugins/ultimate-layouts-vc/includes/reg-shortcode/elements.php on line 21

คณะแพทยศาสตร์ มช. รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ ประจำปี 2562 ยกระดับสู่สากล พร้อมลุยหน้า พัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรชั้นนำที่มีความเป็นเลิศ

20 กุมภาพันธ์ 2020
Load More