•         ผศ.นพ.จารึก หาญประเสริฐพงษ์ ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช.เป็นประธานในพิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทานสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เบื้องหน้าพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เพื่อเข้าร่วมในขบวนพาเหรด ซึ่งนำขบวนโดยวงโยธวาทิตจากโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เพื่อเข้าร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันเปตองมหากุศล กองทุนหมอเจ้าฟ้า ครั้งที่ 31 ประจำปี 2562 โดยมีผู้ชนะเลิศการแข่งขัน เมื่อปี 2561 ทั้งประเภทชายและหญิง รวมถึงบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มช. นักศึกษากองทุนหมอเจ้าฟ้า จาก 6 คณะสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มช. เข้าร่วมในขบวน เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2562 ณ ลานราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก คณะแพทยศาสตร์ มช.

  •         รศ.นพ.ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีเปิด การแข่งขันเปตองมหากุศลกองทุนหมอเจ้าฟ้า ครั้งที่ 31 ประจำปี 2562 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยมีทีมนักกีฬาเปตองทั้งภาครัฐ และเอกชน จากทั่วประเทศ ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขัน โดยประเภททีมวีไอพี สมัครเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 16 ทีม ทีมชาย 172 ทีมและทีมหญิง 69 ทีม โดยการแข่งขันจัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ 19 -20 ตุลาคม 2562 ณ สนามเปตอง คณะแพทยศาสตร์ มช.

  •         ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับคณะกรรมการกําหนดกลยุทธ์การหาทุน เพื่อพัฒนาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสเยี่ยมชมสถานที่ให้บริการผู้ป่วยโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ที่ได้รับการปรับปรุงในเฟสแรก ด้วยเงินบริจาค พร้อมทั้งรายงานความคืบหน้าโครงการปรับปรุงอาคารผู้ป่วยสุจิณโณ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม 801 อาคารราชนครินทร์ และ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช.

  •         คุณวีระยุทธ์ เมธากิจตระกูล บริจาคเงินสมทบทุน มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อโครงการปรับปรุงอาคารผู้ป่วยสุจิณโณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จำนวน 500,000 บาท โดยมี ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม 801 ชั้น 8 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.

  •         ผศ.นพ.สิทธิชา สิริอารีย์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คุณบรรยง คันธวะ หัวหน้างานปฏิบัติการชันสูตร พร้อมเจ้าหน้าที่งานปฎิบัติการชันสูตร โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินระบบคุณภาพ ISO 15189:2012 และ ISO 15190:2003 ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ จากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในโอกาสเดินทางมาตรวจประเมิน ห้องปฏิบัติการ ( laboratory) งานปฏิบัติการชันสูตร โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน คณะแพทยศาสตร์ มช.