banner
banner

ดาวน์โหลดตราสัญลักษณ์คณะแพทยศาสตร์ มช.

ลิงค์ที่น่าสนใจ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ

QR-Code สำหรับ facebook


ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ

QR-Code สำหรับเว็บไซต์

แบบประเมินการทิ้งขยะ

QR-Code แบบประเมินการทิ้งขยะ

วิธีดาวน์โหลด

1. คลิกขวาที่ตราสัญลักษณ์ที่ต้องการ
2. เลือกคำสั่ง Save Picture As… หรือ
Save Image As… (ขึ้นอยู่กับ browser ที่ท่านใช้งาน)
3. เลือกตำแหน่งที่จะเก็บไฟล์ (เช่น My Document)
4. บันทึกไฟล์โดยคลิกปุ่ม OK

Ebola
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ


ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ
Ebola
Ebola
Ebola