ขอเชิญร่วมกิจกรรม "เปตองมหากุศล กองทุนหมอเจ้าฟ้า ๒๕๖๑" ครั้งที่ ๓๐ [อ่าน..๑๕๖ ครั้ง]
Click here ขอเชิญร่วมทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ มช. ประจำปี 2561 [อ่าน..๑๖ ครั้ง]
Click here ขอเชิญร่วมพิธีเชิดชูเกียรติบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มช. เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ มช. [อ่าน..๑๗ ครั้ง]
ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “CHIANG MAI HEART FAILURE FORUM 2018” [อ่าน..๓๘๖ ครั้ง]
Clinic 108 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ [อ่าน..๒๖๖ ครั้ง]
Click here ร่วมสมทบทุน สวนดอกร้อยดวงใจ...เพื่อผู้ป่วยยากไร้ ได้ที่... [อ่าน..๖๑ ครั้ง]
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จัดให้มี Audit CPR [อ่าน..๑๐๐ ครั้ง]
Click here ธารน้ำใจ เพื่อบ้านหลังใหม่แด่อาจารย์ใหญ่ผู้มีพระคุน [อ่าน..๑๓๕ ครั้ง]
Click here ยกเลิกการใช้ถุงพลาสติกตั้งแต่วันที่ 1 ตค.เป็นต้นไป [อ่าน..๓๖๖ ครั้ง]
4th International Conference o­n o­ne Medicine o­ne Science (Abstact submission extended to 10 Nov 2018) [อ่าน..๖๖ ครั้ง]