ขอเชิญ สแกน QR CODE เพื่อ add Line ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เพื่อเพิ่มความสะดวกในการรับบริการในด้านต่างๆ [อ่าน..๖๙ ครั้ง]
ขอเชิญร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา พิธีสมโภชเทียน พิธีถวายเทียนพรรษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๒ [อ่าน..๔๖ ครั้ง]
ขอเชิญร่วมสมทบทุนบริจาคในโครงการ "เพราะแม่ต้องการที่ ที่ดี ที่สุด" [อ่าน..๑๑ ครั้ง]
Click here NOW AND FUTURE IN HEALTHCARE [อ่าน..๔๘ ครั้ง]
Click here download Background PowerPoint MED CMU [อ่าน..๕๘ ครั้ง]