ขอเชิญ​ร่วมงานเดิน-วิ่งการกุศล​ สร้างเสริมสุขภาพดี​ Healthy​ Lifestyle​ Run​ Chiang​Mai​ [อ่าน..๑๕๙ ครั้ง]
Click here 3​gether CPR​ for​ runners [อ่าน..๑๐๑ ครั้ง]
ขอเชิญร่วมอบรมวิชาการ "International Comprehensive Palliative Care Conference" [อ่าน..๑๐๖ ครั้ง]
Click here " ตื่นตา ตื่นใจ ไปกับสุดยอดการแสดงกายกรรมและนาฎศิลป์เทียนจิน "...ชมฟรี ที่นั่งมีจำนวนจำกัด นะออเจ้า [อ่าน..๒๐๕ ครั้ง]
Click here ห้องสมุดคณะแพทย์จัดกิจกรรม Library Class ประจำเดือนมีนาคม 2561 [อ่าน..๑๐๕ ครั้ง]
ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ : ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป [อ่าน..๕๗๙ ครั้ง]
Click here โครงการ "ตรวจคัดกรอง และตรวจยืนยันมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง ด้วยวิธีการตรวจหาเลือดแฝงในอุจจาระ (FIT test)" [อ่าน..๑๘๘ ครั้ง]
Click here ร่วมตอบแบบสอบถาม​"การสื่อสารภายในองค์กรคณะแพทยศาสตร์​ มช." [อ่าน..๒๐๖ ครั้ง]
ขอเชิญร่วมงาน "ออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมือง" และอิ่มอร่อยไปกับ "ของกิ๋นบ้านเฮา" [อ่าน..๔๓ ครั้ง]
Click here ดูแลสุขภาพอย่างไรในสภาวะหมอกควัน [อ่าน..๑๑๗ ครั้ง]
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เพิ่มช่องทางในการให้บริการการตรวจรักษาคลินิกเฉพาะทางนอกเวลาราชการ [อ่าน..๕๔๕ ครั้ง]
เพิ่มช่องทางความสะดวกในการให้บริการการตรวจรักษา "คลินิกโรคเลือด" ห้องตรวจเบอร์ 23 [อ่าน..๒๘๐ ครั้ง]
Click here ขอเชิญโรงพยาบาลร่วมนำเสนอผลงาน และเข้าร่วมการประชุมวิชาการ 19th HA Northen Reginal Forum ประจำปี 2561 [อ่าน..๑๒ ครั้ง]