ขอเชิญผู้สนใจโครงการ "เข้าพรรษาชำระใจใสสะอาดครั้งที่ ๑๑" [อ่าน..๑๔๒ ครั้ง]
Click here ขอเชิญร่วมรับฟังการบรรยายธรรมนำภาวนา "เจอจิตเจ้าของ" [อ่าน..๑๙ ครั้ง]
ขอเชิญร่วมงานวิ่ง MAHIDOL run 62 [อ่าน..๔๘๙ ครั้ง]
เปิดรับสมัคร นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปเข้ารับการอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตรพนักงานช่วยการพยาบาล" [อ่าน..๑๖๖ ครั้ง]
ขอเชิญติดตามรับชม สาระความรู้สุขภาพสดๆ พร้อมกันทุกสัปดาห์ ผ่านทาง page facebook "สุขภาพดีกับหมอสวนดอก" [อ่าน..๑๐ ครั้ง]
Click here download Background PowerPoint MED CMU [อ่าน..๓๘๔ ครั้ง]