Slider

นิทรรศการ วันเบาหวานโลก ประจำปี 2562 เพื่อเฉลิมฉลอง 60 ปี คณะแพทยศาสตร์ มช.

ลิงค์ที่น่าสนใจ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ

QR-Code สำหรับ facebook


ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ

QR-Code สำหรับเว็บไซต์

รศ.นพ.ชัยวัฒน์​ บ​ำ​รุ​ง​กิจ​ ผู้​อ​ำ​น​ว​ย​การ​โรงพยาบาล​มหาราช​นคร​เชียงใหม่​ เป็น​ประธาน​ใ​นพ​ิ​ธีเปิด​ นิทรรศการ วันเบาหวานโลก ประจำปี 2562 เพื่อเฉลิมฉลอง 60 ปี คณะแพทยศาสตร์ มช. จัดโดย หน่วยต่อมไร้ท่อ ภาควิชา​อายุ​ร​ศาสตร์​ คณะ​แพทยศาสตร์ มช. นำโดย รศ.พญ.ศุภวรรณ บูรณพิร หัวหน้า​หน่วยฯ กิจกรรมภายในงาน จัดให้มีการเสวนาเรื่อง “เบาหวานกับครอบครัว” , นิทรรศการความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน , การประเมินความเสี่ยงของการเกิดโรคเบาหวาน , สาธิตการทำอาหารเพื่อสุขภาพ , การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการออกกำลังกายที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน , การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับอาหาร สำหรับผู้ป่วยเบาหวาน , การให้คำแนะนำการเลือกรองเท้า และการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพโดยแพทย์ ให้แก่ผู้ที่สนใจ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน​ 2562 ณ บริเวณ​โถง​ ชั้น 1 อาคาร​เฉลิมพระ​บารมี​ คณะ​แพทยศาสตร์​ มช.

ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ


ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ

ปฏิทินกิจกรรม

Ebola
Ebola