banner

พิธีสืบชาตาและเจริญพระพุทธมนต์ ในโอกาสครบรอบสถาปนา 60 ปี คณะแพทยศาสตร์

ลิงค์ที่น่าสนใจ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ

QR-Code สำหรับ facebook


ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ

QR-Code สำหรับเว็บไซต์

แบบประเมินการทิ้งขยะ

QR-Code แบบประเมินการทิ้งขยะ

ศ.เกียรติคุณ นพ.อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีสืบชาตาและเจริญพระพุทธมนต์ ในโอกาสครบรอบสถาปนา 60 ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยจัดให้มีการสมาทานเบญจศีล เจริญพระพุทธมนต์สืบชาตา โดยพระสงฆ์ 9 รูป โดยมีคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช. คณาจารย์อาวุโส ผู้บริหารและผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ผู้อุปการะคุณ คณะแพทยศาสตร์ มช. เข้าร่วมในพิธี เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 ณ ระเบียงชั้น 2 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มช.

ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ


ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ

ปฏิทินกิจกรรม

Ebola
Ebola
Ebola