banner

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับ คุณเดชอนันต์ หิรัณยัษฐิติ

ลิงค์ที่น่าสนใจ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ

QR-Code สำหรับ facebook


ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ

QR-Code สำหรับเว็บไซต์

แบบประเมินการทิ้งขยะ

QR-Code แบบประเมินการทิ้งขยะ

ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับ คุณเดชอนันต์ หิรัณยัษฐิติ ผู้อำนวยการอาวุโส ดูแลฝ่ายงานองค์กร และสถาบัน พร้อมคณะผู้บริหารของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด( มหาชน ) ในโอกาสมาหารือเรื่องการรับบริจาค ระดมทุน เพื่อสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก ในโครงการ สวนดอกร้อยดวงใจ เพื่อปรับปรุงอาคารสุจิณโณ ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ และ ปรับปรุงกายภาพของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี ชั้น 8 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.

ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ


ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ

ปฏิทินกิจกรรม

Ebola
Ebola
Ebola