งานประชุมวิชาการประจำปี 2565

ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Chiang Mai Conference on OB&GYN (CCOG 2022): The Guideline CME 18 หน่วยกิต จัดใน วันที่ 9 - 11 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในรูปแบบ Hybrid Meeting (Onsite / Online)

VDO Ondemand

Speakers

SCHEDULE

Schedule
Schedule
Schedule