QR Code คัดกรองความเสี่ยง COVID-19 ระบบ 3 ภาษา

QR Code คัดกรองความเสี่ยง COVID-19 ระบบ 3 ภาษา

90507896_2474942642771383_9030246869590081536_n.jpg

รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ พัฒนาแบบคัดกรองความเสี่ยงการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัส COVID-19 ระบบ 3 ภาษา ไทย อังกฤษ จีน ในรูปแบบ QR Code เพื่อให้ประชาชนสามารถคัดกรองโรคในเบื้องต้นได้ด้วยตนเอง ลดการมารพ.โดยไม่จำเป็น

รศ.นพ.ชัยวัฒน์ บำรุงกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ กล่าวว่า “แบบคัดกรองความเสี่ยงการติดเชื้อ COVID-19 นี้ถูกพัฒนาขึ้น ให้เป็นรูปแบบระบบ 3 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน โดยหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินและประสานงานต่อ งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยฉุกเฉิน ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ด้วย 3 ขั้นตอนง่ายๆดังนี้

ขั้นตอนที่ 1.สแกน QR Code ผ่านมือถือ ที่ปรากฏบนรูปเพื่อเข้าสู่แบบคัดกรองความเสี่ยงฯ และกดเลือกภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน

 

1.jpg

ขั้นตอนที่ 2.ทำแบบสอบถามประเมินความเสี่ยงติดเชื้อ อ่านคำแนะนำ และตอบแบบคัดกรองความเสี่ยงการติดเชื้อ COVID-19 จำนวน 8 ข้อ ให้ครบ

2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg

ขั้นตอนที่ 3.ทราบผลและรับคำแนะนำ เมื่อท่านกรอกข้อมูลจนครบ จะปรากฏผลการคัดกรองความเสี่ยงการติดเชื้อ COVID-19 และคำแนะนำที่ควรปฏิบัติติสำหรับท่าน

9.jpg

          ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ กล่าวต่อว่า “เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการคัดกรองความเสี่ยงการติดเชื้อ COVID-19 เบื้องต้น ซึ่งประชาชนสามารถทำได้ง่ายๆด้วยตนเอง ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถประเมิณความเสี่ยงได้ คลายความกังวลว่าตนเองเข้าข่ายติดเชื้อ Covid-19 หรือไม่ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สะดวก รวดเร็ว ลดจำนวนการมาโรงพยาบาลโดยไม่จำเป็นสำหรับประชาชนทั่วไป เพราะการเดินทางมาโรงพยาบาลโดยไม่จำเป็นอาจทำให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อมากขึ้น เพียงสแกน QR code อ่านคำแนะนำ และตอบแบบสอบถามให้ครบ จะทราบผลความเสี่ยงในทันที พร้อมคำแนะนำที่เหมาะสมกับกลุ่มเสี่ยง และให้ปฏิบัติตามคำแนะนำดังกล่าวที่ปรากฏของแต่ละคน เพื่อเข้ารับการตรวจรักษาโรคตามอาการ ซึ่งหากผลคัดกรองอยู่ในกลุ่มความเสี่ยงสูงผู้ป่วยจะต้องบันทึกรูปภาพผลการคัดกรองเพื่อขอรับการตรวจ COVID-19 จากแพทย์โดยทันที 

          ในส่วนโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ติดต่อขอรับการตรวจได้ที่ คลินิกโรคไข้หวัด ภาควิชชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ มช. เวลาทำการ 08.00-20.00น.ในวันราชการ และเวลา 08.00-16.00น. ในวันหยุดราชการ หรือโทร 053-938591”