รพ.สวนดอก เปิดสายด่วน COVID-19

  

 

     โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่  เปิด“Suandok COVID-19 Health Line” สายด่วน คัดกรองตอบทุกคำถามที่สงสัยเกี่ยวกับ COVID-19 หากพบเข้าข่าย จะทำการส่งต่อหน่วยป้องกันและควบคุมการติดเชื้อของ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ทันที

    

     รศ.นพ.ชัยวัฒน์ บำรุงกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ กล่าวว่า “สายด่วน Suandok COVID-19 Health Line นี้จะให้บริการตอบทุกคำถามเกี่ยวกับ COVID-19 โดยมีพยาบาลให้บริการตอบทุกคำถาม  ให้คำแนะนำ ปรึกษาปัญหา การปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันตนเอง ตามมาตรการการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรน่า คัดกรองความเสี่ยงเบื้องต้น โดยผู้ป่วยไม่ต้องเดินทางมาตรวจเองที่โรงพยาบาล สายด่วนนี้จะช่วยให้ประชาชนคลายสงสัย รู้สึกสบายใจ หายวิตกกังวลว่าตนเองจะป่วยด้วย COVID-19 หรือไม่ และหากกรณีพบว่าเข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงจะมีการส่งต่อไปยังผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ในการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในทันที”

     Suandok COVID-19 Health Line โทร.096-7546516 และ 083-9278400 ให้คำปรึกษา ระหว่างเวลา 08.00-20.00น. (สำหรับผู้ป่วยไม่ฉุกเฉิน)

*********************************************