รับสมัครนักศึกษาแพทย์ ปี 60

 

คณะแพทยศาสตร์ มช. เปิดรับ นักศึกษาแพทย์ประจำปีการศึกษา 2560

       คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับนักศึกษาแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2560  ทั้งหมดจำนวน  275  คน โดยในปีนี้ได้เพิ่มอัตราการรับสมัครนักศึกษาผ่าน กสพท. จากเดิม 25 คน เป็น 45 คน เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาจากทุกภูมิภาคของประเทศได้สมัครเรียนที่ภาคเหนือในจังหวัดเชียงใหม่

       รศ.นพ.อรรถวุฒิ ดีสมโชค ผู้ช่วยคณบดี คณะแพทยศาสตร์ รับผิดชอบด้านบริการการศึกษา เปิดเผยว่า ในปีการศึกษา 2560  ทางคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เปิดรับสมัครนักศึกษาแพทย์ทั้งหมด จำนวน  275  คน โดยรับผ่านโครงการเรียนดี  2 โครงการ ได้แก่ โครงการเรียนดีโอลิมปิก จำนวน 10 คน และโครงการเรียนดีภาษาอังกฤษ  จำนวน 50 คน ซึ่งรับสมัครไปแล้ว  เมื่อวันที่ 1 – 10 สิงหาคม 2559  ที่ผ่านมาโครงการที่ 2 คือโครงการ กสพท.(กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย) ซึ่งจากเดิมเมื่อปีการศึกษา 2559 รับจำนวน 25 คน แต่ในปีนี้รับเพิ่มอีก 20 คน รวมเป็นทั้งหมดจำนวน       45  คน ทั้งนี้เพื่อเพิ่มความหลากหลายของนักศึกษาแพทย์  ให้กระจายไปทั่วทุกภูมิภาค  ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง วันที่ 31 สิงหาคม  2559    และรับสมัครผ่านโควตา จำนวน  72  คน , แพทย์ชนบท จำนวน 60 คน และแพทย์ 1 อำเภอ 1 ทุน (ODOD)  จำนวน 36 คน ( ศึกษาชั้นคลินิกที่จังหวัดลำปางและจังหวัดเชียงราย ) นอกจากนี้ยังรับโครงการกีฬาระดับชาติ   จำนวน 1 คน และโครงการร่วมของมหาดไทย  จำนวน 1 คน

      ทั้งนี้ทางคณะแพทยศาสตร์ มช.  พร้อมสนับสนุนการพัฒนาภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอน  เพื่อสอดคล้องกับนโยบายของคณะที่จะเข้าไปสู่   International Medical Schools  และหวังว่านักศึกษาที่จบจากคณะแพทยศาสตร์ มช. ไปแล้วจะมีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษดี สามารถสื่อสารได้  และนำไปประกอบการเรียนในระดับที่สูงขึ้น  หรือนำไปใช้ในการทำงานอนาคตต่อไปได้

      สนใจติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมจากประกาศมหาวิทยาลัยได้ที Website http://www.reg.cmu.ac.th  หมายเลขโทรศัพท์ 053-945262-3  โทรสาร.053-946207