ทุกคนในเมืองเชียงใหม่จะปลอดภัยช่วยกันรณรงค์ให้ชาวเชียงใหม่ รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ครบ 100%

“ทุกคนในเมืองเชียงใหม่จะปลอดภัย…ช่วยกันรณรงค์ให้ชาวเชียงใหม่รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ครบ 100%”

แม้ว่าการฉีดวัคซีนจะช่วยลดการป่วยหนัก และป้องกันการเสียชีวิตจากโรคโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ…แต่ผู้ที่ได้รับวัคซีนแล้ว ยังคงสามารถติดเชื้อ และแพร่กระจายโรคให้กับบุคคลอื่นๆ ที่อยู่รอบข้างได้
​​​​
ดังนั้นเพื่อให้ทุกคนปลอดภัย
หากท่านยังไม่ได้รับวัคซีน หรือมีบุคคลใกล้ชิดที่ยังไม่ได้รับวัคซีน ควรรีบเร่งให้เข้ามารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 โดยเร็วที่สุด

เพื่อให้ชาวเชียงใหม่และเมืองเชียงใหม่ปลอดภัย
จากวิกฤตโรคโควิด-19

ด้วยความปรารถนาดี จาก…
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช.

ติดตามผ่านช่องทาง
Website : https://bit.ly/3025ALp
Facebook : https://bit.ly/3GSMeJ9
Twitter : https://bit.ly/2ZXOXAt
Telegram : https://bit.ly/304uEBg
Blockdit : https://bit.ly/3o2MyfV
Line@MedCMU : https://bit.ly/2ZYJsl2
Instagram : https://bit.ly/3CP0dgP