การประชุมวิชาการราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย ส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 37 ประจำปี 2566

การประชุมวิชาการราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย ส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 37 ประจำปี 2566

จัดโดยภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
1-4 กุมภาพันธ์ 2023 ณ Empress Convention Centre โรงแรม The Empress จ.เชียงใหม่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทรศัพท์ 053-936132