เบาหวาน กับความอ้วน

สุขภาพดีกับหมอสวนดอก ตอน เบาหวาน กับความอ้วน

วิทยากรโดย
ผศ.พญ.นิพาวรรณ ไวศยะนันท์
อาจารย์หน่วยระบบต่อมไร้ท่อภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.

ติดตามผ่านช่องทาง
Facebook : https://cmu.to/3LGA0

#เบาหวาน #ความอ้วน
#MEDCMU
#สุขภาพดีกับหมอสวนดอก
#คุยกับหมอสวนดอก
#MedCMUในมือคุณ
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่