ขอเชิญร่วมงาน นิทรรศการภาพถ่าย เนื่องในโอกาสครบรอบ 65 ปี คณะแพทยศาสตร์ มช. มุมสวยในสวนดอก ครั้งที่ 2

ขอเชิญร่วมงาน
นิทรรศการภาพถ่าย
เนื่องในโอกาสครบรอบ 65 ปี คณะแพทยศาสตร์ มช.
มุมสวยในสวนดอก ครั้งที่ 2
30 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2567
ณ โถงชั้น 1 อาคารสุจิณฺโณ คณะแพทยศาสตร์ มช.
พิธีเปิดนิทรรศการภาพถ่ายและ พิธีมอบรางวัล
•30 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น.
ณ โถงชั้น 1 อาคารสุจิณฺโณ คณะแพทยศาสตร์ มช.