banner
banner

ถ่ายทอดเทปรายการโทรทัศน์ “คุยกับหมอสวนดอก” ตอน “ วันเบาหวานโลก ”

ลิงค์ที่น่าสนใจ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ

QR-Code สำหรับ facebook


ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ

QR-Code สำหรับเว็บไซต์

แบบประเมินการทิ้งขยะ

QR-Code แบบประเมินการทิ้งขยะ

คณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมกับ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ภาคเหนือ NBT North ถ่ายทอดเทปรายการโทรทัศน์ “คุยกับหมอสวนดอก” ตอน “ วันเบาหวานโลก ” วิทยากรโดย อ.พญ.วรผกา มโนสร้อย อาจารย์ประจำหน่วยต่อมไร้ท่อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. ดำเนินรายการโดย คุณกฤษณะ ชาญเลาหศักดิ์พงษ์ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มช. และคุณพนารัตน์ ม่วงปัด จากฝ่ายรายการของ NBT North เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ภาคเหนือ ระบบดิจิทัล NBT North

ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ


ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ

ปฏิทินกิจกรรม

Ebola
Ebola
Ebola