banner
banner

บรรยายพิเศษ Grand Round เรื่อง “ชีวิตที่ออกแบบได้”

ลิงค์ที่น่าสนใจ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ

QR-Code สำหรับ facebook


ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ

QR-Code สำหรับเว็บไซต์

แบบประเมินการทิ้งขยะ

QR-Code แบบประเมินการทิ้งขยะ

รศ.ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ประธานบริหาร และกรรมการผู้จัดการ บมจ.ควอลิตี้เฮ้าส์ บรรยายพิเศษ Grand Round เรื่อง “ชีวิตที่ออกแบบได้” ให้แก่แพทย์ พยาบาล บุคลากร และผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟัง ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมให้ความรู้ ในงาน Medical Book Days ครั้งที่ 14 ของคณะแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มช.

ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ


ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ

ปฏิทินกิจกรรม

Ebola
Ebola
Ebola