banner
banner

พิธีรับน้องขันโตกของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561

ลิงค์ที่น่าสนใจ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ

QR-Code สำหรับ facebook


ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ

QR-Code สำหรับเว็บไซต์

แบบประเมินการทิ้งขยะ

QR-Code แบบประเมินการทิ้งขยะ

รศ.นพ.อรรถวุฒิ ดีสมโชค รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีรับน้องขันโตกของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561 โดยจัดให้มีพิธีบายศรีสู่ขวัญ และพิธีฮ้องขวัญ ให้แก่นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 ซึ่งคณาจารย์คณะแพทยศาสตร์ มช.ร่วมผูกข้อมือ เพื่อความเป็นสิริมงคล และการแสดงจาก สถาบันพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม และนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2561 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ( ขอขอบคุณ Medicine Camera Creative Club )

ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ


ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ

ปฏิทินกิจกรรม

Ebola
Ebola
Ebola